Hans Brits (DNB): “Betalingsverkeer wordt complexer en risico’s groter. Toch is men vooral verwachtingsvol”

De nieuwe betalingsrichtlijn (PSD2) leidt binnen grotere complexiteit en risico’s. Toch ziet DNB vooral optimisme en verwachtingen rondom de nieuwe richtlijn. Hans Brits, Hoofd betalingsverkeer beleid van DNB legt uit waarom. En blikt vooruit naar de toekomst van het betalingsverkeer.

“Als hoofd betalingsverkeer beleid speel ik een rol in het faciliteren van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Daarin zitten banken, maatschappelijke groepen en bedrijfsleven. We zorgen er samen voor dat het goed loopt. Op dit moment is men tevreden over de efficiency, betrouwbaarheid en veiligheid. Het is zaak ervoor te zorgen dat dat na PSD-II nog beter wordt. Nog betrouwbaarder, veiliger, en efficiënter.

Daarnaast heeft de DNB ook een rol als toezichthouder. Er komen nieuwe partijen op de markt door PSD-2. Deze partijen moeten een vergunning hebben en aan voorwaarden voldoen. En het is aan DNB om dat toezicht uit te oefenen.”

Is er zorg rondom de invoering van PSD2?

“Meer verwachtingen en optimisme dan zorg. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Er komen nieuwe risico’s, juist doordat er extra rollen bijkomen in het betalingsverkeer. Operationele risico’s nemen toe en veiligheidsrisico’s kunnen aan de orde zijn. Maar we denken dat PSD2 innovatie zal stimuleren, dat consumenten meer keus krijgen en makkelijkere betaalproducten krijgen.”

 

Houdt u toezicht op dezelfde partijen die ook aan tafel zitten bij het MOB?

“Het is op zijn Nederlands georganiseerd in de vorm van representatieve organisaties. De organisaties waarop het toezicht geldt, worden vertegenwoordigd door een koepel, en die zit dan aan tafel in het MOB. Dus we zitten nooit direct aan tafel in het MOB met partijen die we ook onder toezicht hebben.

Verder hebben we ook binnen DNB een scheiding tussen onze toezichtstaak – met een eigen governance en de centralebank-taak waar het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer onder valt, dus in die zin worden de rollen wel gescheiden. Ze liggen wel in elkaars verlengde: betalingsdiensten en aanbieders zijn ook van belang voor het efficiënt, veilig en betrouwbaar houden van het betalingsverkeer. Die rollen strijden niet.”

Gaan er wel soms tips vanuit het overleg naar de afdeling toezicht, als u hoort dat partijen ergens mee worstelen?

Ja wel, maar die gaan dan dus niet over een specifieke partij. Meer van “we zien dit gebeuren in de markt, daar moet je als toezichthouder rekening mee houden”. In ruimere zin: PSD2 geeft ruimere mogelijkheden aan de businessmodellen van banken, zodat ook banken hun businessmodellen kunnen gaan veranderen. Die toezichthouder gaat vervolgens bij zijn eigen bank na of dat goed gaat. Zo is er zeker kruisbestuiving tussen de twee rollen.

In het overleg zitten nu al veel partijen. Komen er door PSD2 ook nieuwe partijen bij binnen het MOB?

“Dat zou goed kunnen. Dat is een vooruitgang zolang het behapbaar blijft. Het MOB is sowieso al breed met veel partijen vanuit de vraagkant. Bij overleg dat zich tot de aanbodskant beperkt, zie je een tendens dat ook betaalinstellingen gaan meepraten. Er zijn natuurlijk de gevestigde partijen. Daarnaast ook een informele dialoog met partijen die nog geen vergunning hebben, maar wel in het overleg worden betrokken.”

Deze overleggen vinden plaats – en gaan over het Nederlandse betalingsverkeer.

“Ja. Meeste betalingen zijn ook binnen Nederland. Dus vooral dat van belang. Maar partijen opereren wel sinds SEPA, de ‘Single Euro Payments Area’ in een Europese context. Daarom wordt er ook steeds meer Europees overlegd. Alleen dat is natuurlijk nog een slagje complexer. Want Europa is groot, het betalingsverkeer verschilt per land, en de manier waarop het is georganiseerd ook. Dus dan is het wel wat meer een uitdaging om tot concrete resultaten te komen.”

Wordt daar ook gewerkt naar harmonisatie?

“Ja en nee. Ja want standaarden en kader worden georganiseerd. De marktontwikkeling zou dat moeten volgen, en die wordt niet echt gestuurd. Je merkt dat markten elk hun eigen tradities hebben. In sommige landen is incasso wel een veel gebruikt instrument, in andere landen niet. In die landen werken misschien weer andere systemen goed. Dat moet kunnen – en dat laten we gebeuren. Er is geen streven naar een eenvormige Europese markt.”

PSD2 komt ook voor in het congres “de toekomst van het betalingsverkeer”. Hoe diep wordt die impact op de markt?

“Het zal zeker dingen gaan veranderen. Maar of het vooral bij bestaande spelers zal zijn – banken die met modernre middelen het betalingsverkeer gaan verzorgen, of dat er compleet andere partijen komen is nog niet te zeggen. Dat is een interessant spel. Ons als DNB maakt het overigens niet uit. Als er nieuwe partijen komen die bepaalde diensten nog beter kunnen leveren dan de banken die dat nu al doen, staan zij ook onder toezicht.”

 

Meer informatie?
Bekijk de website Toekomst van het Betalingsverkeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toekomst van het Betalingsverkeer event website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024